Menu

Obec Sivice
ObecSivice

Poskytování informací, příjem podání

Název: OBEC SIVICE, Sivice 292, 664 07 Pozořice

Důvod a způsob založení

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

Obec Sivice (dále jen obec) je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Poštovní adresa: Obecní úřad Sivice, Sivice 292, 664 07 Pozořice

IČO: 00 488 313

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 11324641/0100

Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 - 17:00

Telefon, fax: 544 226 086

E-podatelna: podatelna@sivice.cz

Příjem žádostí o informace a dalších podání

Žádost o informace přijímá obecním úřad v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam a záznam v evidenci. Písemně podaná žádost (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem) musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:  

  • kterému povinnému subjektu je určena,
  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona,
  • jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu fyzické osoby; název, identifikační číslo a adresu sídla právnické osoby

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. se neposkytují informace v případě ochrany utajovaných skutečnostní (§7), ochrany osobnosti a soukromí (§8), ochrany obchodního tajemství (§9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§10) a dále v případě dalších omezení práva na informace vztahujícím se  výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům; dále v případě, že jde o novou informaci, která vnikla při přípravě rozhodnutí do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím (§11)

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace - do 15 dnů od přijetí nebo upřesnění žádosti

Prodloužení lhůty pro poskytnutí informací - až o 10 dnů (pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona)

Rozhodnutí o odepření informací - ve lhůtě pro poskytnutí informací

Odkázání žadatele na zveřejněnou informaci - do 7 dnů od přijetí žádosti

Sdělení o odložení žádosti (nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce) - do 3 dnů od přijetí žádosti

Výzva k upřesnění žádosti (je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně) - do 7 dnů od podání žádosti

Lhůta k upřesnění žádosti žadatelem o informace - do 30 dnů od obdržení výzvy

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává písemně na adresu obecního úřadu, musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, adresu žadatele a podpis.

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Sazebník

 

Formuláře

 

Výroční zpráva o poskytování informací

 

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Hlášení závad

Hlášení závad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:2
TÝDEN:1323
CELKEM:401010

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů