Menu

Obec Sivice
ObecSivice

Elektronická podatelna

Elektronická adresa: podatelna@sivice.cz

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu Sivice.

Adresa pro osobní a poštovní příjímání datových zpráv na technických nosičích:

Obecní úřad Sivice, Sivice 19, 664 07 Pozořice

 

Úřední hodiny podatelny:             pondělí a středa        8:00 – 17:00 hodin

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

Lada Šurá – technikoadministrativní pracovník - PostSignum QCA

Marie Kousalová – starostka - PostSignum QCA

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

·      RTF (textový standard – Rich text Format)

·      TXT (prostý text – CP 852, 1250)

·   HTM nebo HTML (hypertextový dokument) – nesmí obsahovat odkazy na jiné zdroje mimo zprávu, např. stažení souborů z Internetu apod.

 

Podporované formáty příloh:

·         *.txt (prostý text – CP 852, 1250)

·         *.htm, *.html (hypertextový dokument)

·         *.rtf (textový standard – Rich text Format)

·         *.pdf (Portable Document Format – Adobe Acrobat)

·         *.gif (Graphics Interchange Format)

·         *.jpg, *.jpeg (Joint Photographics Experts Group)

·         *.doc (Microsoft Word)

·         *.xls (Misrosoft Excel)

 

V případě pochybností lze vznést dotaz na elektronickou podatelnu, kde Vám pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na CD nebo Flash Disku.

V případě pochybností lze vznést dotaz na elektronickou podatelnu, kde Vám pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání!

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Maximální souhrnná velikost jednoho elektronického podání (včetně všech připojených příloh) je 2 MB.

Pravidla potvrzování doručených zpráv:

Úřad potvrzuje, že datová zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním potvrzení.

Úřad zasílá datovou zprávu o doručení v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení, na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Potvrzení o doručení a přijetí je odesláno ihned po kontrole všech náležitostí souvisejících s elektronickým podpisem, zejména skutečnosti, zda nebyl certifikát podepisující osoby odvolán. Datová zpráva je vždy podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracována. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny lze zasílat na elektronickou adresu: lada.sura@sivice.cz, případně na poštovní adresu úřadu nebo volat tel. 544 226 086.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo je činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

 

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37 odst. 4):

·      musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci nebo musí být certifikát k podání připojen

·      nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

 

Podle § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

 

Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

 

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Legislativní úprava k elektronickému podpisu a elektronické podatelně:

·         Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů

·         Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 sb., o elektronickém podpisu

·         Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Hlášení závad

Hlášení závad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:227
TÝDEN:2482
CELKEM:414686

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů